Kemijski proizvodi

Nudimo kvalitetne proizvode za pripremu materiala za galvanizaciju (vruče i elektrolitsko razmašćivanje, inhibitori korozije), tehničku i dekorativnu zaštitu (alkalni cianidni ili bezcianidni cink, kiseli cink, legure cink/nikal, cink/kobalt, cink/željezo, kadmijum, krom, kositar, mesing, alkalni i kiseli bakar, legirano srebro i zlato, sjajni i polusjajni nikal, legure nikal/kositar i kobalt/kositar, bronza, pasivacija i organsko mineralna zaštita cinka i njegovih legura), pomoćne proizvode (demetalizacija, cementacija aluminija, odstranjivanje lakova) in proizvode za čišćenje otpadnih voda (program proizvođaća Henkel i Nalco).