Pomoćni materijali za galvanizaciju

U našoj ponudi naći ćete pomoćne materiale za galvanizaciju, kao što su anode (nikal, bakar, cink, kositar, olovo, legura kositar/olovo, grafitne i druge inertne anode) i nosači predmeta iz različiti materijala.